پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه ادبستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان/اهواز

یک برنامه غذایی سالم

سهم غذایی هر کودک، بستگی به اشتهای کودک و یا نیاز وی به کنترل وزن دارد.  حداقل 300 میلی لیتر در روز از شیر کم چرب به عنوان نوشیدنی استفاده شود. بهترین نوشیدنی آب و یا آب میوه رقیق شده با آب می باشد. کل دریافت مایعات روزانه باید در حدود 5/1 -1 لیتر باشد. اگر کودک از بوفه یا کافه تریای مدرسه برای ناهار خرید می کند، غذاهای انتخابی وی را چک کنید (او را در انتخاب غذا راهنمایی کرده و آگاهی تغذیه ای او را با آموزش افزایش دهید. )

ادامه مطلب...